NurseryPlant Blog

A basic standard blog page example.

21 نوامبر 2017
purple

کیفیت و قیمت در برنج بهترینه

با توجه به این که مدیران شرکت مدتهاست صاحبان کارخانه های برنج بوده اند و در این راستا فعالیت می کنند، کیفیت برنج وارداتی به ایالات متحده به علت کنترل مستقیم و ویژه در طی بسته بندی، یکی از بالاترین ارقام برنج است.

بدلیل ارج نهادن به انتخاب مشتریان، برنج وارداتی آمریکا از کیفیت و قیمت مناسبتری نسبت به برنج های داخل ایران برخوردار است.


نظر از