درباره ی ما

درباره ما

شرکت گیلان رایس ، ارائه دهنده مرغوب ترین برنج و چای گیلان

ساـلهــا پیش زمــانی که جمعیت کـــره زمین به یک میلیـارد نفــر می رسیـد وســـعت زمینهای کشــــاورزی که تولید آنها ضـــامن بقــــای بشــریت است به حدی بود که کفاف مایحتاج آن وقت جمعیت را می داد .اما بـا گذشــت زمـــان جمعیت این کـــره خــاکی از مــرز شش میلیــارد نفــر گــذشت ، بـدون اینکه زمینهـای کشاورزی افزایش پیدا کند .مسلمــاً ادامه این وضعیــت بــدون اینکـه چــاره ای اندیشـه شــود باعث بـروز قحطی و جنگهــا می شـد . اینجــا بـود که علـــم بـه کمک کشاورزی آمـــد مکــانیزه شـدن اصـول علمـی کاشــت و داشــت و بــرداشت بسیــار مـوثر و مفید واقع شد اما متاسفانه راهکار دیگری که علـــم پیشنهاد داد دستکاری در ژنتیک گیـاهـان به قصد افزایش تولید بود که این هم موثر افتاد اما کیفیت محصولات بسیار پایین آمــد و در حقیقت کیفیت فـــدای کمیت شد و بدین سبب است که امروزه خیلــی از انســان ها همواره به دنبال محصولات ارگــانیـک هستند و وقـت و هزینـه زیـادی در این راه خرج می کنند . خبـرخـوب این که خوشبختانه هنوز هستند کشورهایی که محصولات اصیل و دست نخورده تولید می کنند . شــرکت گیـلان رایـس ثبـت شـده در ایـالت تـگزاس آمریکا با اطـلاع کامـل و جــامــع از مســائل ذکـــر شده و همچنیــن آگـــاهی کامـــل از محصــولات کشـــاورزی که هنوز ریشه اصیـــل دارند به قصد صادرات و واردات این نـــوع محصولات ایجاد شده و در اولیــن قــدم اقدام به وارد کردن بـرنـج و چـــای اصیــل ایـــرانی نمــوده است . امید است در این راه با یاری دوستـداران محصـولات طبیعـی و خـوش طعم مـــوفـــق و ســـربلنــد باشیــم . مهرداد هوشیدری

Q: آیا میدانید...؟

نوشیدنی چای با دم کردن برگها، جوانه‌ها یا شاخه‌های فرآوری شده بوته چای به مدت چند دقیقه درآب داغ درست می‌شود. فرآوری آن می‌تواند شامل اکسیداسیون، حرارت دهی، خشکسازی و افزودن گیاهان، گلها، چاشنیها و میوه‌های دیگر به آن باشد .چای یک منبع طبیعی از کافئین، تئوفیلین، تیانین و آنتی‌اکسیدان‌ها است.

Q: آیا میدانید...؟

برنج از مهم‌ترین غلات و اقلام غذایی جهان است. نیمی از جمعیت جهان، به برنج به عنوان یک غذای اصلی وابسته هستند. هم‌اکنون «ده‌ها هزار نوع برنج» در جهان وجود دارد، اما برنج ایرانی در ردیف بهترین انواع برنج قرار میگیرد.

چای/برنج ایرانی