سوالات متداول

* خیس خوردن برنج کهنه و تازه به چه صورت می باشد؟
اصطلاح شوک دادن برنج چیست؟
برای اینکه ویتامین B1 بیشتری به بدن برسد چکار باید کرد؟
آیا آبکش کردن برنج نشاسته آن را از بین می‌برد؟
پخت برنج بصورت کته به چه نحو انجام می شود؟
برای اینکه ویتامیندر هنگام سوخته شدن برنج چکار کنیم؟
راه حل شور شدن برنج چیست؟
اگر برنج خشک بو گرفت چه باید کرد؟ راه مواجه با آفات و حشرات چیست؟
چه کار کنیم برنج شپشک نزند؟
اگر برنج شپشک زد، چه کنیم؟